การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า (Returns and exchanges)

การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า (Returns and exchanges)

- บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกกรณี ถ้าลูกค้าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

- หากท่านเกิดจากอาการแพ้สินค้า บริษัทฯจะรับเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้ารุ่นอื่นทดแทนในราคาที่เท่ากันหรือต่ำกว่า เฉพาะกรณีแพ้สินค้า ซึ่งจะต้องแจ้งหมายเลขสั่งซื้อ และแนบสำเนารับรองแพทย์ โปรดระบุสาเหตุการแพ้ให้ชัดเจน โดยแจ้งมาที่ customerservice@tfsthailand.com หรือโทร 02-262-0535 ตั้งแต่เวลา 10.00น.– 18.00น. (วันจันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- หากท่านได้รับสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม โดยหลังจากทางบริษัทฯได้รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของท่าน พร้อมทั้งได้รับสินค้ากลับคืนจากท่าน เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ thefaceshopthailand จะทำการติดต่อท่านเพื่อแจ้งขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าต่อไป

 

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.thefaceshopthailand.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อช่องทางอื่นๆ หรือที่เคาน์เตอร์ THE FACE SHOP