การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า (Returns and exchanges)

ในกรณีคืนสินค้า บริษัทฯ จะไม่รับคืนสินค้าหลังจากการจำหน่าย แต่จะรับคืนสินค้ากรณีที่ผู้ซื้อใช้แล้วมีอาการแพ้ ทางบริษัทฯ จะรับคืนสินค้าเฉพาะกรณีแพ้สินค้าเท่านั้น ซึ่งจะต้องแจ้งหมายเลขสั่งซื้อ และแนบสำเนารับรองแพทย์ โดยแจ้งมาที่ customerservice@tfsthailand.com หรือโทร  02-262-0535

 

ในกรณีเปลี่ยนสินค้า หากท่านได้รับสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง โดยทาง thefaceshopthailand.com จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม โดยหลังจากทางบริษัทได้รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของท่าน พร้อมทั้งได้รับสินค้ากลับคืนจากท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ thefaceshopthailand.com จะทำการติดต่อท่านเพื่อแจ้งขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.thefaceshopthailand.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน
หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อช่องทางอื่นๆ หรือที่เคาน์เตอร์ THEFACESHOP